Hiệu suất năng lượng tối thiểu đã được quy định rõ ràng trong văn bản pháp lý. Vậy có những văn bản nào quy định về lĩnh vực này? Hiệu suất năng lượng tối thiểu là gì? Hãy cùng theo dõi và đón đọc bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Tiết kiệm năng lượng được đặt lên hàng đầu
Tiết kiệm năng lượng được đặt lên hàng đầu

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Năng lượng: Bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng thu được trực tiếp. Hoặc thông qua chế biến từ các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo và tái tạo.
 2. Tài nguyên năng lượng không tái tạo: Gồm than đá, khí than, dầu mỏ, khí thiên nhiên, quặng urani. Các tài nguyên năng lượng khác không có khả năng tái tạo.
 3. Tài nguyên năng lượng tái tạo: Bao gồm sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học. Các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo.
 4. Nhiên liệu: Các dạng vật chất được sử dụng trực tiếp hoặc qua chế biến để làm chất đốt.
 5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất. Giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị. Đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống.
 6. Kiểm toán năng lượng: Là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá. Để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng.
 7. Nhãn năng lượng: Là nhãn cung cấp thông tin về loại năng lượng sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng. Hiệu suất năng lượng và các thông tin khác. Giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Điều 21: Trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

 1. Áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không;
 2. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng. Ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng đối với phương tiện vận tải;
 3. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện loại bỏ phương tiện vận tải quá thời hạn sử dụng. Không đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
 4. Hướng dẫn doanh nghiệp vận tải hợp lý hóa hoạt động giao thông vận tải. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện vận tải;
 5. Lập kế hoạch đầu tư, khai thác hệ thống giao thông công cộng, tăng cường sử dụng mạng lưới giao thông đường sắt, đường thuỷ kết hợp vận tải đa phương thức;
 6. Kiểm tra việc tuân thủ định mức tiêu thụ năng lượng đối với phương tiện vận tải.
Trách nhiệm của nhà nước và cơ quan chức năng
Trách nhiệm của nhà nước và cơ quan chức năng

Điều 37: Biện pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau đây đối với phương tiện, thiết bị:

 1. Xây dựng và công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng;
 2. Dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng;
 3. Công khai thông tin cần thiết về sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị;
 4. Loại bỏ phương tiện, thiết bị dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;
 5. Xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 38: Xây dựng, công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Việc xây dựng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

 1. Thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
 2. Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, trình độ khoa học và công nghệ của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế;
 3. Khuyến khích đầu tư nghiên cứu, sản xuất, cung cấp cho thị trường sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng.
 4. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm năm một lần tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Điều 40: Quản lý phương tiện, thiết bị dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

 1. Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có mức hiệu suất năng lượng dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phải loại bỏ theo danh mục và lộ trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 2. Không sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ.
 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị phải loại bỏ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, trình độ khoa học và công nghệ của đất nước theo từng thời kỳ.
Hiệu suất năng lượng tối thiểu
Hiệu suất năng lượng tối thiểu

Bài viết đã cung cấp đầy đủ các kiến thức về hiệu suất năng lượng tối thiểu. Các văn bản pháp lý liên quan sẽ giúp các bạn hiểu hơn về khái niệm này. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn sẽ có thêm những thông tin cần thiết nhất trong cuộc sống.

DMCA.com Protection Status