Module chuyển đổi Analog sang Modbus | ZE-2AI

NGUỒN CẤP : 10..40 Vdc / 19..28 Vac
KÊNH NGÕ VÀO ANALOG : 2 kênh Analog Input
KIỂU ĐẦU VÀO ANALOG 0..20 mA / 0..30 V độ phân giải tối đa 16 bit
CẤU HÌNH: DIP Switch, Web Server
PORT KẾT NỐI : 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS232/RS485, 1 RS485
TỐC ĐỘ TRUYỀN : Up to 115.200 bps (RTU)/ 100 Mbps (TCP-IP)
HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG : ModBUS RTU, ModBUS TCP-IP, HTTP

0937.27.55.66 - 0937.27.65.66 Yêu cầu báo giá
Danh mục:
DMCA.com Protection Status