Cảm biến áp suất chân không là một trong các cảm biến khác biệt nhất so với các loại cảm biến áp suất khác với ngõ ra tín hiệu 4-20mA ngược lại so với các loại cảm biến khác . Cảm biến áp suất chân không hay còn gọi là cảm biến áp suất âm . Khi không sử dụng thì giá trị ngõ ra của cảm biến áp suất chân không luôn là giá trị cao nhất tương ứng với 20mA ( 4-20mA )  hoặc 10v ( 0-10V ) .

cảm biến áp suất chân không - áp suất âm

Loại cảm biến áp suất chân không – áp suất âm | Georgin – Pháp

Cảm biến áp suất chân không – cảm biến áp suất âm có gì đặc biệt ?

 

cảm biến áp suất chân không Georgin - Pháp

Cảm Biến Áp Suất Chân Không Khi Chưa Sử Dụng

Tín hiệu ngõ ra của cảm biến áp suất chân không khi chưa lắp vào hệ thống có giá trị tương đương 20mA tương ứng với dãy đo -1…0 bar . Khi dùng đồng hồ đo ngõ ra chúng ta thấy sẽ có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn chứ không chính xác 20mA bởi hai nguyên nhân : sai số của cảm biến và giá trị áp suất không khí tại vị trí chúng ta đo không chuẩn 1 atm . Tuy nhiên sai số này là quá nhỏ so với các dãy đo áp suất chúng ta cần đo .

Có mấy loại cảm biến áp suất chân không – cảm biến áp suất âm

Có hai loại Cảm biến áp suất chân không hay còn gọi là cảm biến áp suất âm :cảm biến áp suất chân không có hiển hiển thị và cảm biến áp suất chân không –  không hiển thị .

Cảm biến áp suất chân không – không có hiển thị

cảm biến áp suất chân không không có hiển thị

Cảm biến áp suất âm – không có hiển thị

Đối với cảm biến áp suất âm không có hiển thị thì cảm biến chỉ đưa ra tín hiệu Output 4-20mA tương ứng với dãy đo -1…0 bar . Đây là các loại cảm biến áp suất tiêu chuẩn trong công nghiệp và không có khả năng cài đặt giá  trị ngõ ra bất kỳ trên dãy đo áp suất -1 … 0 bar .

Cảm biến áp suất chân không có hiển thị

cảm biến áp suất chân không có hiển thị

Cảm biến áp suất âm có hiển thị

Tất cả các cảm biến áp suất chân không có hiển thị đều có khả năng điều chỉnh dãy đo bất kỳ tương ứng với tín hiệu 4-20mA .

Ví dụ cảm biến tiêu chuẩn có dãy đo -1…0 bar chúng ta có thể cài đặt lại dãy đo -500mbar …0 bar . Tín hiệu ngõ ra sẽ tương ứng với 4mA tại -500mbar và 20mA tại 0 bar . Giá trị hiển thị trên cảm biến có thể tuỳ chọn với ngõ 4-20mA ra hoặc giá trị áp suất thực tế đo được . Việc hiệu chỉnh được thực hiện trong cài đặt của cảm biến qua nút bấm trên cảm biến .

 Cách hoạt động của cảm biến áp suất chân không – cảm biến áp suất âm

Trước khi hút chân không cảm biến sẽ có hiển thị giá trị 0000 mbar , khi bắt đầu cho hút chân không thì áp suất sẽ hiển thị từ 0000 mbar ….-1000 mbar . Tín hiệu ngõ ra cũng sẽ tương ứng với 20mA ….4mA .

Trong trường hợp chúng ta dùng cảm biến áp suất tuyệt đối ( absolute ) thì cảm biến sẽ hiển thị giá trị 1000 mbar khi chưa hút chân không , khi bắt đầu cho hút chân không thì cảm biến sẽ dần giảm từ 1000mbar ….0000 mbar . Tín hiệu ngõ ra tương ứng sẽ là 20mA …. 4mA .

 

Trong hai trường hợp này tín hiệu ngõ ra đều cho ra như nhau nhưng bản chất hai cảm biến này là khác nhau . Sở dĩ tín hiệu ngõ ra trùng nhau vì đây là dãy đo đặc biệt trùng hợp nhau giữa cảm biến áp suất tuyệt đối ( 0-1 bar ) và cảm biến áp suất tương đối ( -1 … 0 bar ) .

Kỹ Sư Cơ Điện Tử

Nguyễn Minh Hoà

Mobi : 097879.5566

Mail : hoa.vntech@gmail.com

Web : www.huphaco.vn

Các bài viết liên quan khác :

Chia tín hiệu ngõ ra 4-20mA

Cảm biến áp suất khác

DMCA.com Protection Status