Đối mặt với sự nghiêm trọng của tình hình sức khỏe và tuân theo các chỉ thị của Chính phủ Việt Nam, HuPhaCo đã quyết định thực hiện các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của tất cả các cộng tác viên, khách hàng và đối tác trong khi vẫn được huy động để đảm bảo giao hàng kịp tiến độ.
Cho đến khi có thông báo mới, nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc từ xa và có sẵn qua email hoặc điện thoại di động. Ngoài ra, chúng tôi mời bạn liên lạc qua email và điện thoại hotline của chúng tôi.
  • Hotline  : 0937.27.5566
  • Technical : 091 7970779‬
  • Kế toán : 0931.33.00.55
Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và bạn có thể tin tưởng vào cam kết của chúng tôi, sự sẵn có và tính chuyên nghiệp của chúng tôi.
Chúng tôi vẫn ở xử lý của bạn cho bất kỳ thông tin thêm.

DMCA.com Protection Status